Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Gorcumse literatuurprijs
Voor jong en oud,
Nederland en Vlaanderen

Word jij ons nieuwe bestuurslid? GLP zoekt nieuwe bestuursleden

09-05-2023

Bestuur Gorcumse literatuurprijs

In vogelvlucht iets over ons bestuur. We streven naar een bezetting van vijf bestuursleden met een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee algemene bestuursleden.

Ons clubje is enthousiast en voortvarend, we werken met veel humor, maar raken uitgedund. Wij komen handen tekort.

Vergaderingen zijn eens per maand en duren 1,5 uur. De tijdsinvestering is erg afhankelijk van welke taken een bestuurslid op zich neemt.

Jaarcyclus

We hebben een jaarcyclus: in januari schrijven we de nieuwe ronde van de GLP uit in Nederland en Vlaanderen. Sinds 2014 hebben we ook prijzen voor jongeren van 12 t/m 15 jaar en van 16 t/m 19 jaar, naast die van volwassenen vanaf 20 jaar.

Netwerk op scholen

We hebben een netwerk van contactpersonen op de scholen in Gorcum en omgeving. We richten ons op alle niveaus van het onderwijs. Het is de bedoeling dat deze contactpersonen de GLP onder de aandacht van leerlingen en collega’s brengen en houden. GLP verspreidt posters op o.a. de scholen met de aankondiging dat de GLP weer een wedstrijdronde opent.

Het netwerk werkt niet op iedere school even goed, het staat en valt met het enthousiasme van de contactpersonen zelf.

Aansluiting op een actueel maatschappelijk thema, lesbrief

De laatste jaren kiezen we een actueel thema dat maatschappelijk breed speelt. We maken in samenwerking met derden een lesbrief over het thema en verspreiden die via onze contactpersonen met als doel om de leerlingen in deze regio te bewegen mee te doen.

Zo hadden we een lesbrief over Vrijheid! (in het jaar dat 75 jaar vrijheid werd gevierd) en eentje over Hugo de Groot (in het Hugo de Grootjaar), deze laatste maakten we in samenwerking met Slot Loevestein.

Het is de bedoeling dat de lesbrief door de docenten gebruikt wordt en dat de leerlingen de schrijfopdracht, het uitwerken van een verhaal of een gedicht, inzenden bij GLP.

De lesbrief wordt ook als infobrief gepubliceerd op de website en via social media onder de aandacht gebracht.

Boek

Vervolgens publiceren wij een jaarboek met de winnaars, een selectie van inzenders en een aantal bijdragen van deskundigen buiten de wedstrijd om. Deze boeken krijgen heel positieve beoordelingen. Iedereen die in het boek staat krijgt een exemplaar. Leerlingen die erin zijn opgenomen zijn daar erg enthousiast over. Daarmee denkt GLP iets moois in handen te hebben omdat het enthousiasme zich voortzegt onder de vriendenkring en klasgenoten.

Ook de volwassen winnaars waarderen het boek heel erg, hier is een vergelijkbaar effect.

Het boek wordt kleinschalig in de Gorcumse boekhandels aangeboden en is ook voor € 12,50 online via de website te bestellen. De boeken worden vooral ingezet als relatiegeschenk en promotie. Zo krijgen de scholen in de omgeving van Gorinchem een exemplaar voor de contactpersoon, de mediatheek en de docentenkamer.

Feestelijke prijsuitreiking

Tijdens de feestelijke prijsuitreiking worden de winnaars in het zonnetje gezet en wordt het jaarlijkse themaboek gepresenteerd. De feestelijkheid is in een locatie die bij het jaarthema past.

In 2021 was dit op Slot Loevestein, met het thema Wat laat je na, hoe wil je herinnerd worden? in het kader van het Hugo de Grootjaar. In 2022 was het thema Water, vriend of vijand? in het kader van onder andere de landelijke vieringen rond de St. Elisabeths vloed en jubilea van de Waterlinies en de Waterschappen. De prijsuitreiking was in dat jaar bij Damen Shipyards.

Workshops

GLP heeft jarenlang workshops Schrijf jouw verhaal of gedicht met een enthousiasmerende schrijver of dichter aangeboden, voor 50% van de kosten voor de scholen in de omgeving, 50% voor GLP. Het animo om hier gebruik van te maken is de laatste jaren afgenomen. Wij bieden het nog op aanvraag aan.

In 2022 is er een cursus creatief schrijven in samenwerking met de BiebAanZet georganiseerd voor mensen met Nederlands als tweede taal (NT2). Een aantal gedichten van cursisten zijn in het Waterboek opgenomen.

Financiën, de post van penningmeester is vacant, wij zoeken met spoed een penningmeester

Het is ieder jaar een uitdaging om de begroting weer financieel gedekt te krijgen. Wij hebben een kleine stichting met een relatief eenvoudige boekhouding. Van de penningmeester wordt jaarlijks het financieel verslag en de kascontrole  verwacht. In overleg met het bestuur stelt de penningmeester de begroting op.

Een groot onderdeel van de taak van de penningmeester is het aanvragen van subsidies en het werven van fondsen, sponsoren en donoren. Daar is nu een vrijwilliger voor gevonden die dit voor een jaar, 2023, oppakt en structureel vorm geeft. De taakverdeling wordt daarna opnieuw besproken.

Verder verzorgt de penningmeester het versturen van facturen. Deze taak is optioneel.

De penningmeester kan naar eigen wens breder insteken, bijvoorbeeld bij het meebepalen van beleidszaken en eventueel eigen vaardigheden op andere bestuursvlakken inzetten.

Taakverdeling

Er zit veel werk in onze jaarcyclus en de taken zijn over de verschillende bestuursleden verdeeld. De taken zijn verdeeld naar de specifieke functies, alle niet specifieke taken zijn verdeeld over alle bestuursleden. Rekening houdend met de beschikbare tijd die ieder heeft en persoonlijke belangstelling en enthousiasme.

Er wordt uitgebreid geïnvesteerd in de PR. Onder andere berichten naar de contactpersonen, persberichten naar (literaire) media en social media.

De afgelopen twee jaar hebben we promotiefilmpjes gemaakt. Toch zijn er in de promotie van GLP nog stappen te maken.

Het werven van fondsen, subsidies en sponsoren is een doorlopend bezigheid.

We werken met een objectieve jury en de winnaars van het voorgaande jaar mogen het jaar erop mee jureren.

Het stroomlijnen van de inzendingen in de database zodat er anoniem gejureerd kan worden, contact met winnaars, inzenders, juryleden, het organiseren van de uitreiking annex boekpresentatie, incidentele activiteiten tussendoor, het actueel houden van de website, er is veel te doen.

Redactie en uitgeven van het boek vergt veel tijd.

Nieuwe bestuursleden

Nieuwe bestuursleden worden altijd voor een vergadering uitgenodigd om te kijken of het wederzijds klikt. We hebben op dit moment twee oud-docenten Nederlands, een werkzame docent Nederlands, een oud-directeur van een regionale bank en een schrijver/ dichter/ voormalig eigenaar van een boekhandel.

De post van de penningmeester/ fondsenwerver is binnenkort vacant.

Website

Onze website is vorig jaar geheel vernieuwd. https://www.gorcumseliteratuurprijs.nl/

Op deze website staat veel informatie.

Belangstelling?

Neem contact op met Hilma Bruinsma, voorzitter Gorcumse literatuurprijs schrijf@gorcumseliteratuurprijs.nl of bel 06 23 90 54 61

 

Gorcumse literatuurprijs