Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Gorcumse literatuurprijs
Voor jong en oud,
Nederland en Vlaanderen

Tolerant – hoezo?

De schrijfopdracht Gorcumse literatuurprijs
Inzenden kan tot 15 juni 24.00 uur

De schrijfwedstrijd van 2023 sluit aan bij het landelijke zeer actuele thema tolerantie. Op diverse terreinen, binnen en buiten, op social media, in diverse bedrijven, organisaties en instellingen én zelfs binnen ministeries, op talloze plekken valt er nog heel veel terrein te winnen met betrekking tot tolerantie.

Het thema voor de Gorcumse literatuurprijs 2023, Tolerant – hoezo? is specifiek gekozen naar aanleiding van het herdenkingsjaar 1572. In dat jaar zijn negentien geestelijken afkomstig uit Gorinchem en omgeving vanwege hun geloof gevangengezet en op gruwelijke wijze in Brielle vermoord, waaruit duidelijk blijkt dat het gebrek aan tolerantie helaas van alle tijden is. Lees hier meer over op gorcumsemartelaren.nl.

Tolerantie richting andersdenkenden was en is in onze wereld regelmatig ver te zoeken. Niet voor niets is burgerschapsonderwijs op scholen verplicht gesteld. Hoe verhouden de basiswaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, gelijke behandeling en solidariteit zich tot uitsluiting, discriminatie, pesterijen en polarisatie of erger bij verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid?

Een vraag die de Gorcumse literatuurprijs, voor jong en oud, voor Nederland en Vlaanderen, graag breed uitlicht in haar thema Tolerant – hoezo?

Suggesties ter inspiratie
Lees de nieuwsbrief op de homepage.

Veel schrijfplezier!

Wedstrijdreglement 

Wedstrijdreglement Gorcumse literatuurprijs

Algemeen
 1. De schrijfopdracht voor de wedstrijd 2023 is: schrijf een gedicht of een verhaal over het thema Tolerant – hoezo? 
 2. Het thema Gorcum en omgeving komt ieder jaar terug. Het verhaal of gedicht mag ook daarover gaan in relatie tot het gekozen jaarthema. 
 3. Per persoon mag zowel een gedicht als een verhaal ingezonden worden. Stuur het gedicht en het verhaal elk als aparte inzending in. De inzending mag natuurlijk ook alleen een gedicht of alleen een verhaal zijn. 
 4. De inzending mag per persoon bestaan uit één gedicht met maximaal 30 regels of één verhaal van minimaal 400 tot maximaal 1000 woorden.
Achtergrondinformatie
 1. De Gorcumse literatuurprijs wordt door de Stichting literaire workshop uitgeschreven. De Stichting literaire workshop is onafhankelijk. De stichting staat open voor en zoekt naar samenwerking met andere organisaties en instellingen die literair actief zijn en die zich achter de Gorcumse literatuurprijs willen scharen. 
 2. De Gorcumse literatuurprijs wordt jaarlijks in september/oktober uitgeschreven, de sluitingsdatum is in het opvolgende jaar. 
 3. De Gorcumse literatuurprijs wordt in Nederland en Vlaanderen uitgezet via literaire tijdschriften, Schrijven magazine en Schrijven online, (regionale) pers, sociale media. 
 4. In Gorinchem en omgeving wordt het voortgezet onderwijs rechtstreeks betrokken. 
 5. De Gorcumse literatuurprijs bestaat uit drie prijzen. Twee jongerenprijzen: 12 t/m 15 jaar en 16 t/m 19 jaar en een prijs voor volwassenen vanaf 20 jaar. Deze drie prijzen worden zowel voor een verhaal als voor een gedicht uitgereikt. In totaal zijn er dus zes prijzen. 
 6. Over de prijsuitreiking in 2022 volgt later meer informatie. 
 7. Alleen de winnaars krijgen rechtstreeks bericht.
Voorwaarden
 1. De inzendingen mogen niet eerder zijn gepubliceerd of bekroond. 
 2. Alleen Nederlandstalige inzendingen doen mee. 
 3. Alleen volledige ingevulde wedstrijdformulieren doen mee – inzendingen zonder leeftijd kunnen niet meedingen naar de prijzen. 
 4. Met nadruk: naam en adresgegevens mogen niet op de inzending zelf vermeld staan. 
 5. Met nadruk: alleen Word-bestanden worden beoordeeld. De inzending en de persoonsgegevens van de inzender krijgen dezelfde codering. De jury ziet alleen de inzendingen zonder de persoonsgegevens. Om te kunnen coderen is het noodzakelijk dat de inzending in Word wordt aangeleverd. 
Inzenden
 1. Inzenden kan via het inzendformulier www.gorcumseliteratuurprijs.nl/ikdoemee. Volg de aanwijzingen op het inzendformulier
 2. Is inzenden via de website een probleem, neem dan contact op via het contactformulier of via schrijf@gorcumseliteratuurprijs.nl. Alleen wanneer het anders onmogelijk is om mee te doen, kunt u uw inzending per post sturen naar Gorcumse literatuurprijs, Revetsteeg 42, 4201 ER Gorinchem. Stuur wel alle gegevens mee die op het inzendformulier staan. 
 3. Inzenden kan alleen wanneer alle velden van het inzendformulier zijn ingevuld. 
 4. Door in te zenden aanvaarden deelnemers dit reglement. 
 5. Inzenden kan tot 24.00 uur 15 juni 2022
Jurering en uitslag 
  1. De jury is onafhankelijk. Lees bij jury en jurering wie momenteel in de jury zitten. 
  2. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
  3. Juryleden, bestuursleden van de Stichting literaire workshop zijn uitgesloten van deelname. 
  4. De onafhankelijke juryleden zijn uit het hele land afkomstig. Dit garandeert een objectieve beoordeling. 
  5. Bij uitzondering is het mogelijk dat de prijzen wegens gebrek aan kwaliteit niet worden toegekend.

   

  Damen Shipyards Group

  De Bank van Noppes

  18026a382d02dff8e00978dbe7297b77 212x776

  De Stadskamer

  Download kopiëren

  Rivierenland Fonds 

  Cropped logo small

  De Ronde Tafel

  Logo

  Gromarus

  Rotary

  Peter Smaal Foundation 

  Green ImpulseFlowers & Gifts