Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Gorcumse literatuurprijs
Voor jong en oud,
Nederland en Vlaanderen

ANBI-status

ANBI sinds mei 2020

De Stichting literaire workshop/ Gorcumse literatuurprijs (GLP) is een culturele ANBI. Dit betekent dat giften, erfstellingen en legaten aan onze Stichting onder het nultarief van het schenkingsrecht en successierechten vallen.

Voor u betekent dat indien u een schenking doet aan de stichting, u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw inkomen. En aangezien GLP een culturele ANBI is, betekent dat dat u het bedrag van de schenking met 25% mag verhogen en dus 125% van het bedrag mag opvoeren als gift.

Notarieel periodiek schenken aan een ANBI is ook een mogelijkheid. Dit zijn volgens de wet giften in de vorm van vaste periodieke uitkeringen voor een periode van minimaal vijf jaar. Deze giften zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting mits zij berusten op een notariële akte van schenking. Uw belastingvoordeel is afhankelijk van het door u betaalde belastingtarief.

Legaten aan een ANBI: u kunt door middel van een notariële akte een legaat aan de Stichting toekennen. Dit dient altijd bij notariële akte geregeld te worden. De Stichting is geen successierecht verschuldigd.

Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl.