Voor jong en oud, Nederland en Vlaanderen

Voor jong en oud, Nederland en Vlaanderen

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Gorcumse literatuurprijs

Algemeen  

 1. De schrijfopdracht voor de wedstrijd 2020/2021 is: schrijf een gedichtof een verhaal over het thema Wat laat je na, hoe wil je herinnerd worden? 
 2. Het thema Gorcum en omgeving komt ieder jaar terug. Het verhaal of gedicht mag ook daarover gaan in relatie tot het gekozen jaarthema. 
 3. Per persoon mag zowel een gedicht als een verhaal ingezonden worden. Stuur het gedicht en het verhaal elk als aparte inzending in. De inzending mag natuurlijk ook alleen een gedicht of alleen een verhaal zijn. 
 4. De inzending mag per persoon bestaan uit één gedicht met maximaal 30 regels of één verhaal van minimaal 400 tot maximaal 1500 woorden.

Achtergrondinformatie 

 1. De Gorcumse literatuurprijs wordt door de Stichting literaire workshop uitgeschreven. De Stichting literaire workshop is onafhankelijk. De stichting staat open voor en zoekt naar samenwerking met andere organisaties en instellingen die literair actief zijn en die zich achter de Gorcumse literatuurprijs willen scharen. 
 2. De Gorcumse literatuurprijs wordt jaarlijks in september/oktober uitgeschreven, de sluitingsdatum is in het opvolgende jaar. 
 3. De Gorcumse literatuurprijs wordt in Nederland en Vlaanderen uitgezet via literaire tijdschriften, Schrijven magazine en Schrijven online, (regionale) pers, sociale media. 
 4. In Gorinchem en omgeving wordt het voortgezet onderwijs rechtstreeks betrokken. 
 5. De Gorcumse literatuurprijs bestaat uit drie prijzen. Twee jongerenprijzen: klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs (12 t/m 15 jaar) en klas 4, 5 en 6 van het voortgezet onderwijs (15 t/m 19 jaar) en een prijs voor volwassenen vanaf 20 jaar. Deze drie prijzen worden zowel voor een verhaal als voor een gedicht uitgereikt. In totaal zijn er dus zes prijzen. 
 6. De prijsuitreiking is woensdag 13 oktober 2021 in het Arsenaal van Slot Loevestein, details volgen later. 
 7. Alleen de winnaars krijgen rechtstreeks bericht. 

Voorwaarden 

 1. De inzendingen mogen niet eerder zijn gepubliceerd of bekroond. 
 2. Alleen Nederlandstalige inzendingen doen mee. 
 3. Alleen volledige ingevulde wedstrijdformulieren doen mee – inzendingen zonder leeftijd kunnen niet meedingen naar de prijzen. 
 4. Met nadruk: naam en adresgegevens mogen niet op de inzending zelf vermeld staan. 
 5. Met nadruk: alleen Word-bestanden worden beoordeeld. De inzending en de persoonsgegevens van de inzender krijgen dezelfde codering. De jury ziet alleen de inzendingen zonder de persoonsgegevens. Om te kunnen coderen is het noodzakelijk dat de inzending in Word wordt aangeleverd. 

Inzenden 

 1. Inzenden kan via de website www.gorcumseliteratuurprijs.nl. Volg de aanwijzingen op het inzendformulier. 
 2. Is inzenden via de website een probleem, neem dan contact op via het contactformulier of via schrijf@gorcumseliteratuurprijs.nl. Alleen wanneer het anders onmogelijk is om mee te doen, kunt u uw inzending per post sturen naar Gorcumse literatuurprijs, Revetsteeg 42, 4201 ER Gorinchem. Stuur wel alle gegevens mee die op het inzendformulier staan. 
 3. Inzenden kan alleen wanneer alle velden van het inzendformulier zijn ingevuld. 
 4. Door in te zenden aanvaarden deelnemers dit reglement. 
 5. Inzenden kan tot 24.00 uur 30 juni 2021. 

Jurering en uitslag 

 1. De jury is onafhankelijk. Lees bij jury en jurering wie momenteel in de jury zitten. 
 2. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
 3. Juryleden, bestuursleden van de Stichting literaire workshop zijn uitgesloten van deelname. 
 4. De onafhankelijke juryleden zijn uit het hele land afkomstig. Dit garandeert een objectieve beoordeling. 
 5. Bij uitzondering is het mogelijk dat de prijzen wegens gebrek aan kwaliteit niet worden toegekend.