Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Gorcumse literatuurprijs
Voor jong en oud,
Nederland en Vlaanderen

Jaarverslag 2021

Stichting literaire workshop / Gorcumse literatuurprijs
Gorinchem, 1 april 2022

Veelbewogen

Het jaar 2021 was ook voor de Gorcumse literatuurprijs een veelbewogen jaar. De coronapandemie raakte ook het werk van de GLP. Feestelijkheden, contacten en vergaderingen niet eenvoudig te organiseren. Toch is er veel gebeurd. In dit beknopte verslag een overzicht van onze activiteiten.

Missie: bevorderen van literaire activiteiten in brede zin

De Stichting literaire workshop/ Gorcumse literatuurprijs heeft sinds 1987 als missie het bevorderen van literaire activiteiten in brede zin. De Stichting heeft haar missie in 2020 opnieuw geformuleerd: ons doel is het stimuleren van de expressiviteit in taal van jongeren en volwassenen in de zin van het schrijven en presenteren van eigen werk, door het volgen van workshops en het meedoen aan de Gorcumse literatuurprijs.

De Stichting koppelt haar missie zo mogelijk aan een actualiteit. In het jaar 2021 was het thema van de Gorcumse literatuurprijs ‘Wat laat je na, hoe wil je herinnerd worden’ in het kader van het Hugo de Grootjaar.

Gorcumse literatuurprijs

De Stichting literaire workshop schrijft sinds 1988 de Gorcumse literatuurprijs uit voor Nederland en Vlaanderen. De prijs werd in 2021 voor de 27ste keer uitgeschreven in Nederland en Vlaanderen en reikt daarmee verder dan de Gorcumse grenzen. In januari 2021 startte de wedstrijd met als thema ‘Wat laat je na, hoe wil je herinnerd worden’. Opnieuw waren zowel gedichten als verhalen welkom.

De Gorcumse literatuurprijs wordt ieder jaar in januari uitgeschreven met aandacht in de regionale en landelijke pers, literaire media en sociale media. De Stichting heeft sinds 2014 een websiteFaceBookpagina en een Twitteraccount en Instagramaccount.

Voor 2021 lag de sluiting op 30 juni. Er waren meerdere PR-rondes: bij de uitschrijving in januari en op diverse momenten rond de bekendmaking van de winnaars en rond de prijsuitreiking in het najaar.

Doelgroepen jongeren en volwassenen vanaf 20 jaar

Sinds 2014/2015 is er een jongerenprijs. De categorie n zijn als volgt: 12 t/m 15 (globaal klas 1, 2 en 3 van voortgezet onderwijs), 16 t/m 19 (globaal klas 4, 5 en 6 van het voortgezet onderwijs) en vanaf 20 jaar en zowel voor de categorie gedichten als voor de verhalen. In totaal zijn er dus zes prijzen.

Workshops in samenwerking met BiebAanZet Gorcum en Gorcums Museum en workshops voor de scholen

De Stichting organiseert voor haar doelgroepen workshops om meedoen aan de Gorcumse literatuurprijs te stimuleren. Aan de Gorcumse jongeren worden workshops via de middelbare scholen aangeboden. De scholen dragen zelf 50% bij aan de kosten, de Stichting neemt de andere 50% voor haar rekening met een maximum van € 400,- per school. De scholen kunnen de workshops combineren met een rondleiding in het Gorcums Museum. Doordat de coronamaatregelen zowel de scholen als musea hinderden, zijn er dit jaar helaas geen workshops voor leerlingen geweest.

Jurering

Begin juli organiseerde de Stichting de jaarlijkse jurybijeenkomst. De inzendingen die via de website van de Gorcumse literatuurprijs voor de sluitingsdatum binnenkomen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Vanwege de maatregelen door het COVID-19 virus hebben de juryleden hun overwegingen en keuzes via e-mail aan het bestuur kenbaar gemaakt en dat heeft daaruit de winnende bijdragen geselecteerd. De jury bestaat uit 15 - 20 personen. Afgelopen jaar hebben we veel inzendingen gehad (circa 200 gedichten en verhalen). De kwaliteit was over het algemeen redelijk tot goed. Winnaars van het voorafgaande jaar jureren - in principe - het jaar erna mee.

Prijsuitreiking en presentatie

Jaarlijks organiseert de Stichting de prijsuitreiking van de Gorcumse literatuurprijs, dit jaar voor het eerst in oktober. De genomineerden staan tijdens het feest centraal en worden in het zonnetje gezet. In 2021 was de feestelijke prijsuitreiking in Museum Slot Loevestein. Vanwege de coronamaatregelen was het aantal aanwezigen beperkt, maar desondanks was het een bijzonder mooie avond. Burgemeester Melissant van Gorinchem was aanwezig voor de presentatie van het boek Hugo de Groot en zijn nalatenschap. Ze was lovend over de kwaliteit van de inzendingen, in het bijzonder die van de jongeren en gaf aan dat het geheel haar aanzette tot reflectie over wat je nalaat. Hugo de Groot kwam langs om de literaire wandeling op het terrein van het museum te openen. Gorcum TV heeft een aftermovie gemaakt en deze is ook te zien op de website van de stichting.

We sluiten zo mogelijk aan bij activiteiten van het betreffende jaar. In dit geval dus het Hugo de Groot-jaar met een actieve samenwerking met Museum Slot Loevestein waar ook een literaire wandeling werd ontwikkeld. Riveer werkte mee door de overtocht vanuit Gorinchem naar Loevestein te sponsoren.

Lesbrief
In samenwerking met Museum Slot Loevestein heeft GLP een lesbrief over Hugo de Groot gemaakt voor scholen in Gorcum en omgeving. Door nieuwe lockdowns en daarbij behorende problemen op de scholen, is er dit jaar minder gebruik gemaakt van de lesbrief.

Boek Hugo de Groot

In 2021 gaf GLP het boek Hugo de Groot en zijn nalatenschap uit. Hierin zijn de winnende verhalen en gedichten en een brede selectie van de overige ingezonden verhalen en gedichten opgenomen. Daarnaast hebben bestuursleden interviews gehouden en verhalen genoteerd van Gorcummers over het thema ‘Wat laat je na, hoe wil je herinnerd worden.’

Het boek is een succes. De publicatie van je eigen gedicht of verhaal in een boek werkt heel motiverend. Leerlingen zijn erg enthousiast en vinden het ‘heel stoer’ om in een echt boek te staan. Het enthousiasme dat GLP genereert bij deelnemers aan de prijs, zo blijkt vooral op scholen, werkt als een sneeuwbaleffect. We zijn dan ook zeer tevreden met dit resultaat, het is goed om te merken dat een positief alternatief in het grote proces van ‘ontlettering’ echt werkt.

De combinatie van een lesbrief en een boek van geselecteerde inzendingen is succesvol gebleken. GLP wil hiermee ook in 2022 verder gaan, dan in samenwerking met nieuwe partijen vanuit het thema ‘Water, vriend en vijand’.

Gorcumse dichters

In 2014 is na de workshop Schrijf jouw gedicht een dichtgroep overgebleven, Gorcumse dichters. In 2019 zijn de Kinderdijkse dichters opgegaan in de Gorcumse dichters, het ledenaantal bedroeg een achttal leden. De dichters komen eens per zes weken bijeen. Vooraf maakt ieder een gedicht over een afgesproken thema. Mogelijke verbeteringen worden besproken.

In 2021 gaven vier van de Gorcumse dichters acte de pr sence in het kader van de Hugo de Groot Cultuurwandeling op 10 juli 2021 in Slot Loevestein.

Samenwerking

Opnieuw legden we contact met alle middelbare scholen in Gorinchem. Daarnaast werd in samenwerking met Museum Slot Loevestein een lesbrief ontwikkeld over Hugo de Groot en deze is aan de scholen aangeboden, zowel aan de secties Nederlands als geschiedenis, tekenen en ckv. Dit leidde tot extra inzendingen.

De Stichting stelt zich als opdracht om op de scholen en andere vormen van onderwijs een netwerk van contactpersonen op te zetten zodat de activiteiten zo breed mogelijk hun weg vinden en literaire activiteit zo veel mogelijk gestimuleerd kan worden. De wedstrijd is vanaf 2020-2021 ook toegankelijk voor mbo-scholen en met hen is contact gelegd. Plan is om jaarlijks aan te sluiten bij een actueel thema en daarvoor specifieke partners te zoeken.

In 2021 werden de contacten met de Bibliotheek en de gemeente Gorinchem versterkt om zo op meer momenten zichtbaar te zijn als organisatie. De GLP deed mee aan het Festival Een Wereld vol Verhalen op 25 sept 2021 en heeft afspraken gemaakt voor activiteiten in 2022 rondom o.a. workshops voor een NT2 groep en over een literaire activiteit tijdens de Vestingdriehoekdagen.

Website en ANBI-status

De website van de Stichting is in 2020 enigszins herzien en heeft een hedendaags uiterlijk gekregen. Sinds 2020 heeft de Stichting de ANBI-status. In 2021 is door extra sponsoring mogelijkheid gekomen om te professionaliseren. Bergman Media is in de arm genomen van vanaf 2022 zal er een geheel vernieuwde website in de lucht komen en zal ook de mail en opslag geprofessionaliseerd worden.

Tot slot

Stichting Gorcumse literatuurprijs kijkt met vreugde terug op een jaar waarin veel bereikt kon worden en allerlei nieuwe initiatieven werden ontplooid.

Contactgegevens