Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Gorcumse literatuurprijs
Voor jong en oud,
Nederland en Vlaanderen

Jaarverslag 2020

Stichting literaire workshop / Gorcumse literatuurprijs
Gorinchem, 27 januari 2021

Veelbewogen

Het jaar 2020 was ook voor de Gorcumse literatuurprijs een veelbewogen jaar. De coronapandemie raakte ook het werk van de GLP. Feestelijkheden waren onmogelijk, contacten en vergaderingen niet eenvoudig te organiseren. Toch is er veel gebeurd. In dit beknopte verslag een overzicht van onze activiteiten.

Missie: bevorderen van literaire activiteiten in brede zin

De Stichting literaire workshop/ Gorcumse literatuurprijs heeft sinds 1987 als missie het bevorderen van literaire activiteiten in brede zin. Met de toenemende digitalisering kalven de taalvaardigheden (schrijven en spelling zowel als geconcentreerd langere teksten lezen) langzaam af. Reden te meer om literaire activiteit te stimuleren.

De Stichting heeft haar missie in 2020 opnieuw geformuleerd: ons doel is het stimuleren van de expressiviteit in taal van jongeren en volwassenen in de zin van het schrijven en presenteren van eigen werk, door het volgen van workshops en het meedoen aan de Gorcumse literatuurprijs.

De Stichting koppelt haar missie zo mogelijk aan een actualiteit. In het jaar 2020 was het thema van de Gorcumse literatuurprijs Vrijheid! in het kader van het herdenkingsjaar 75 jaar Bevrijding.

Gorcumse literatuurprijs

De Stichting literaire workshop schrijft sinds 1988 de Gorcumse literatuurprijs uit voor Nederland en Vlaanderen. De prijs werd in 2019 voor de 26ste keer uitgeschreven in Nederland en Vlaanderen en reikt daarmee verder dan de Gorcumse grenzen. In september 2019 startte de wedstrijd met als thema Vrijheid. Gezien het succes van het vorige jaar, waren opnieuw zowel gedichten als verhalen welkom.

De Gorcumse literatuurprijs wordt ieder jaar in september uitgeschreven met aandacht in de regionale en landelijke pers, literaire media en sociale media. De Stichting heeft sinds 2014 een websiteFaceBookpagina en een Twitteraccount en Instagramaccount.

Posters en flyers worden in Gorinchem en omgeving zo breed mogelijk verspreid. Voor 2020 lag de sluiting op 6 maart. Er zijn drie PR-rondes: bij de uitschrijving in september, bij de workshop in het Museum (zie bij workshops) en bij de prijsuitreiking in het voorjaar.

Doelgroepen jongeren en volwassenen vanaf 20 jaar

Sinds 2014/2015 is er een jongerenprijs. De categorieën zijn als volgt: 12 t/m 15 (globaal klas 1, 2 en 3 van voortgezet onderwijs), 16 t/m 19 (globaal klas 4, 5 en 6 van het voortgezet onderwijs) en vanaf 20 jaar en zowel voor de categorie gedichten als voor de verhalen. In totaal zijn er dus zes prijzen.

Workshops in samenwerking met BiebAanZet Gorcum en Gorcums Museum en workshops voor de scholen

De Stichting organiseert voor haar doelgroepen workshops om meedoen aan de Gorcumse literatuurprijs te stimuleren. Aan de Gorcumse jongeren worden workshops via de middelbare scholen aangeboden. De scholen dragen zelf 50% bij aan de kosten, de Stichting neemt de andere 50% voor haar rekening met een maximum van € 400,- per school. De scholen kunnen de workshops combineren met een rondleiding in het Gorcums Museum. Met name door het Camphusianum, het Lyceum Oudehoven en de Gomarus Scholengemeenschap is hier goed gebruik van gemaakt. In het totaal zijn er drie workshops gegeven.

Voor volwassenen organiseert de Stichting in samenwerking met de BiebAanZet Gorcum en het Gorcums Museum jaarlijks een workshop voor volwassenen. Jongeren zijn er overigens ook welkom. Sinds 2014 is dit een terugkerende activiteit, de workshop wordt in het Gorcums Museum gegeven. De rondleiding is ter inspiratie van het schrijven van een verhaal het ene jaar, of een gedicht in het andere jaar. Deze workshop is toegankelijk voor iedereen, ook voor niet-Gorcummers. In 2020 heeft het bestuur besloten hiermee te stoppen, aangezien de belangstelling minimaal was en er niet echt nieuwe deelnemers gevonden werden.

Jurering

Eind maart organiseert de Stichting de jaarlijkse jurybijeenkomst. De inzendingen die via de website van de Gorcumse literatuurprijs vóór de sluitingsdatum binnenkomen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Vanwege de maatregelen door het COVID-19 virus hebben de juryleden hun overwegingen en keuzes via e-mail aan het bestuur kenbaar gemaakt en dat kon daaruit de winnende bijdragen selecteren. De jury bestaat uit 15 – 20 personen. Afgelopen jaar hebben we veel inzendingen gehad (ruim 120 gedichten en verhalen). De kwaliteit was over het algemeen redelijk tot goed. Winnaars van het voorafgaande jaar jureren – in principe – het jaar erna mee.

Prijsuitreiking en presentatie

Jaarlijks organiseert de Stichting de prijsuitreiking van de Gorcumse literatuurprijs doorgaans rond het eind van het eerste kwartaal. De prijsuitreiking wordt normaliter feestelijk aangekleed. De genomineerden staan tijdens het feest centraal en worden in het zonnetje gezet. In 2020 was een feestelijke uitreiking helaas onmogelijk. De winnaars hebben hun bijdrage voorgedragen en dit gefilmd. Deze filmpjes zijn door Gorcum TV uitgezonden en zijn ook te zien op de website van de stichting.

We sluiten zo mogelijk aan bij activiteiten van het betreffende jaar. Zo zijn de twee winnende gedichten van de jongeren door een van hen voorgedragen bij het monument Buiten de Waterpoort. Gorkum TV maakte hier een opname van. De opname was te zien bij de aangepaste dodenherdenking die door het 4 en 5 mei comité werd georganiseerd in  de Grote Kerk.

Bij de ingebruikneming van de klokkenstoel Buiten de Waterpoort, een initiatief van de Rotaryclub Gorinchem-Merwede, hadden winnende gedichten voorgedragen zullen worden. Deze activiteit kon niet doorgaan.

Lesbrief

In samenwerking met de Rotaryclub Gorinchem-Merwede heeft GLP een lesbrief over vrijheid gemaakt voor scholen in Gorcum en omgeving. Er is goed gebruik gemaakt van de lesbrief, dit was duidelijk te merken aan het aantal inzendingen van jongeren.

Boek Vrijheid!

In 2020 gaf GLP samen met de Historische Vereniging Oud Gorcum het boek ‘Vrijheid!’ uit. Hierin zijn de winnende verhalen en gedichten en een brede selectie van de overige ingezonden verhalen en gedichten opgenomen.  Daarnaast hebben bestuursleden interviews gehouden en verhalen genoteerd van Gorcummers over het thema ‘Vrijheid’.

Het boek is een succes. De publicatie van je eigen gedicht of verhaal in een boek werkt heel motiverend. Leerlingen zijn erg enthousiast en vinden het ‘heel stoer’ om in een echt boek te staan. Het enthousiasme dat GLP genereert bij deelnemers aan de prijs, zo blijkt vooral op scholen, werkt als een sneeuwbaleffect. We zijn dan ook zeer tevreden met dit resultaat, het is goed om te merken dat een positief alternatief in het grote proces van ‘ontlettering’ echt werkt. Daar willen we graag een vervolg aan geven.

De combinatie van een lesbrief en een boek van geselecteerde inzendingen is succesvol gebleken. GLP wil hiermee ook in 2021 verder gaan, dan in samenwerking met o.a. Slot Loevestein in verband met het Hugo de Grootjaar.

Gorcumse dichters

In 2014 is na de workshop Schrijf jouw gedicht een dichtgroep overgebleven, Gorcumse dichters. In 2019 zijn de Kinderdijkse dichters opgegaan in de Gorcumse dichters, het ledenaantal bedroeg een achttal leden. De dichters komen eens per zes weken bijeen. Vooraf maakt ieder een gedicht over een afgesproken thema. Mogelijke verbeteringen worden besproken.

De Gorumse dichters hebben in 2019 op het Nederlands dichterspodium een voorstelling ten tonele gebracht, bestaande uit verschillende ineengeschoven dichtregels uit eigen werk. In 2020 bestond de groep uit zes leden. Er konden twee bijeenkomsten gehouden worden.

Samenwerking

Opnieuw legden we contact met alle middelbare scholen in Gorinchem. Daarnaast werd in samenwerking met de HVOG een lesbrief ontwikkeld over vrijheid en deze is aan de scholen aangeboden, zowel aan de secties Nederlands als geschiedenis. Dit leidde tot extra inzendingen van meer scholen dan ooit.

De Stichting stelt zich als opdracht om op de scholen en andere vormen van onderwijs een netwerk van contactpersonen op te zetten zodat de activiteiten zo breed mogelijk hun weg vinden en literaire activiteit zo veel mogelijk gestimuleerd kan worden. De wedstrijd is vanaf 2020-2021 ook toegankelijk voor mbo-scholen en met hen is contact gelegd.

In 2020 is de samenwerking gestart met de HVOG en dit wordt voortgezet in 2021. Daarnaast is er contact met Slot Loevestein vanwege het aansluiten bij het Hugo de Grootjaar. Plan is om jaarlijks aan te sluiten bij een actueel thema en daarvoor specifieke partners te zoeken.

Website en ANBI-status

De website van de Stichting is in 2020 grondig herzien en heeft een hedendaags uiterlijk gekregen. Sinds 2020 heeft de Stichting de ANBI-status.

Tot slot

Stichting Gorcumse literatuurprijs kijkt met vreugde terug op een jaar waarin veel bereikt kon worden en allerlei nieuwe initiatieven werden ontplooid.

Contactgegevens